Commission for Victims and Survivors

A Gender Lens on the Troubles - Lionsa Inscne ar na Trioblóidí

A Virtual Féile Event Commission for Victims and Survivors

About this Event

The Commission for Victims and Survivors take a look at the different experiences of men, women and our LGBTQ+ community in conflict and peacebuilding. Looking at the Troubles through a gender lens and how understanding and addressing these different experiences helps us pave the way for the generations to follow.

Amharcfaidh an Coimisiún um Íospartaigh agus Marthanóirí ar eispéiris éagsúla fear, ban agus ár bpobal LADTA+ de choimhlint agus de chothú na síochána. Ag amharc ar na Trioblóidí trí lionsa inscne agus an dóigh a gcuideoidh an tuiscint ar agus an dul i ngleic leis na heispéiris éagsúla seo linn an bealach a réiteach do na glúnta atá le teacht.

31 July 2020, 12:30 PM

12:30 PM - 01:30 PM

About The Festival Contributors

Commission for Victims and Survivors

Commission for Victims and Survivors