Siobhan O’Neill

Belfast Trust Féile Health Lecture: Nurturing our Mental Health in Uncertain Times

A Virtual Féile Event Siobhan O’Neill

About this Event

Siobhan O’Neill, Professor of Mental Health Sciences at Ulster University will deliver a lecture looking at current research programmes which focus on trauma and suicidal behaviour in the 6 counties of Ireland and trauma informed interventions. Between 2005 and 2008 Siobhan coordinated the largest study of mental health in the 6 counties of Ireland, ‘NI Study of Health and Stress’. This study revealed the high proportions of individuals who had unmet mental health needs and the extent of mental illness associated with the conflict. Siobhan is a member of several international consortia and an advisor to several organisations who provide services and interventions for mental health and suicide prevention. She has over 200 published works and is a regular contributor to media items on mental health and suicide.

Déanfaidh Siobhan O’Neill, Ollamh na nEolaíochtaí Sláinte Meabhrach in Ollscoil Uladh léacht a phléifidh na cláracha taighde atá ann faoi láthair a dhíríonn ar thráma, iompar féinmharfach sna 6 chontae in Éirinn agus ar idirghabhálacha tráma-eolasacha. Idir 2005 agus 2008 chomhordaigh Siobhan an staidéar ba mhó ar shláinte meabhrach sna 6 chontae in Éirinn, ‘NI Study of Health and Stress’. Nocht an staidéar seo an líon mór daoine aonair a raibh riachtanais sláinte meabhrach neamhriartha acu agus méid an tinnis meabhrach a bhí bainteach leis an choimhlint. Is ball de roinnt eagraíochtaí Siobhan a chuireann seirbhísí agus idirghabhálacha ar fáil le cosc a chur ar dhrochsláinte meabhrach agus ar fhéinmharú. Tá breis agus 200 saothar foilsithe aici agus cuireann sí ábhair chuig na meáin go rialta faoi shláinte meabhrach agus faoi fhéinmharú.

04 August 2020, 03:00 PM

03:00 PM - 04:00 PM

About The Festival Contributors

Siobhan O’Neill

Siobhan O’Neill