Belonging through Poetry - Muintearas Filíocht

A Virtual Féile Event Cultúrlann
Cultúrlann

Register to watch this content

By submitting you agree to the Terms & Privacy Policy
Watch this content now

About this event

To join this event, please head over to Culturlann's Facebook for more information.

<hr>

Building from Cultúrlann’s hugely successful poetry competition, poems have been sought from every corner to be shared for everyone to see. The volume and quality of the material submitted has been overwhelming so keep them coming! This is an ongoing event and if you want to participate you can forward your poems to [email protected] Poems will be shared across Cultúrlann’s social media platforms throughout the festival.

Ag tógáil ar chomórtas filíochta ardrathúil na Cultúrlainne anuraidh, chuathas ar thóir dánta ó gach cearn den tír a roinnfear le chách le feiceáil agus le léamh. Bhí méid agus caighdeán an ábhair curtha isteach thar barr, mar sin de, leanaigí ar aghaidh iad a chur isteach! Is imeacht leanúnach é seo agus más maith leat páirt a ghlacadh ann is féidir leat do dhánta a chur chuig [email protected] Roinnfear na dánta ar fud ardáin meán sóisialta na Cultúrlainne i rith na féile.

Categories covered by this event


Loading content...

Loading content...