Ionad Uíbh Eachach

“Bí Dána 2020 On-line” Intensive Irish Language Course

A Virtual Féile Event Ionad Uíbh Eachach (Ionad Uíbh Eachach)

About this Event

This is not the online class.

Book your place by contacting [email protected] or calling 028 9032 9180

Mon 3rd – Fri 7th Aug, 10am – 12:30pm, £10 per person (for 5 mornings)

Following the phenomenal success of the “Léargas 2020 Ar-líne” dianchúrsa, Ionad Uíbh Eachach will again provide 7 levels of online classes from complete beginners to advanced learners during the “Bí Dána” festival. Book early to avoid disappointment. Class numbers will be limited. For additional information or to book a place please contact [email protected], 028 9032 9180

Dé Luain 3 – Dé hAoine 7 Lúnasa, 10r.n. – 12:30i.n., £10 an duine (do 5 mhaidin)

I ndiaidh ratha iontaigh dhianchúrsa “Léargas 2020 Ar-líne”, cuirfidh Ionad Uíbh Eachach 7 leibhéal de ranganna arís ar fáil ar líne ó rang do ghlantosaitheoirí go rang d’ardfhoghlaimeoirí i rith Féile “Bí Dána”. Cuir áit in áirithe go luath le díomá a sheachaint. Beidh an líon daoine i ngach rang teoranta. Le tuilleadh eolais a fháil nó le háit a chur in áirithe déan teagmháil le [email protected], 028 9032 9180

03 August 2020, 10:00 AM

10:00 AM - 11:00 AM

About The Festival Contributors

Ionad Uíbh Eachach

Ionad Uíbh Eachach

Ionad Uíbh Eachach