Margaret McCann

Chaos Arts ‘n’ Crafts Sessions

A Virtual Féile Event Margaret McCann (Chaos Arts)

About this Event

Find all you need for this session here

Community artist Margaret McCann and her creative assistant Meg will give a series of tutorials on arts and crafts activities we can all engage in together during these testing times. Using day to day household accessories that will be upcycled, repurposed, and transformed into something creative, these sessions will get us all thinking about what ends up in the recycle bin!

The 30 minute sessions will include making Little Lanterns, Magical Masquerade Masks, and Celtic Wall Hangings.Full instructions and equipment list provided before the online tutorials.

In partnership with Carnival Chaos, and part of the Youth Arts and Community Engagement Programmes.

Beidh an t-ealaíontóir pobail Margaret McCann agus a cúntóir cruthaitheach Meg ag déanamh sraith ranganna ar ghníomhaíochtaí ealaíon agus ceardaíochta ar féidir linn uilig páirt a ghlacadh iontu ag na hamanna dúshlánacha seo. Úsáidfear ghnáthoiriúintí tí laethúla, a uaschúrsálfar, athfheidhmeofar agus a athrófar le rud éigin cruthaitheach a dhéanamh. Beidh na seisiúin seo dár gcur i mbun machnaimh ar na hábhair a chuireann muid sa bhosca bruscair athchúrsála! Sna seisiúin 30 nóiméad, déanfar Lóchrainn Bheaga, Mascanna Bréagriochta Draíochta, agus Crochtaí Balla Ceilteacha. Beidh treoracha iomlána agus liosta trealaimh solátharaithe roimh na seisiúin ar líne.

I gcomhar le Carnival Chaos, agus mar chuid de Chláir Ealaíon Óige agus Rannpháirtíochta Pobail

01 August 2020, 11:30 AM

11:30 AM - 12:30 PM

About The Festival Contributors

Margaret McCann

Margaret McCann

Chaos Arts