Equality Commission NI

Closing the Gap - Key Inequalities in Education – Equality Commission NI

A Virtual Féile Event Equality Commission NI

About this Event

Covid-19 closed our schools and nurseries. Our children and young people have been out of the classroom for months and have had to adapt to home-based learning, some without access to digital and other materials or the supports they have when at school. How will this, and the potential move to home-school learning from September, impact on the educational attainment of the most disadvantaged pupils? Has the pandemic widened the inequalities gap, or created new inequalities elsewhere – and how do we close it?

De dheasca Covid-19 druideadh ár scoileanna agus ár naíonraí. Ní raibh ár bpáistí agus ár ndaoine óga sa seomra ranga le míonna anuas agus bhí orthu bheith cleachtaithe le foghlaim sa bhaile. Ní raibh rochtain ag roinnt díobh ar ábhair dhigiteacha agus eile nó ar an tacaíocht a bhíonn acu agus iad ar scoil. Cad é an tionchar a bheidh aige seo, agus ag an bhogadh fhéideartha go foghlaim scoile sa bhaile ó mhí Mheán Fómhair, ar ghnóthachtáil oideachais na ndaltaí sin atá faoin mhíbhuntáiste is mó? Ar leathnaigh an phaindéim seo bearna an neamhionannais, nó ar chruthaigh sí neamhionannais in áiteanna eile – agus cad é mar a dhruidfidh muid í?

09 August 2020, 06:30 PM

06:30 PM - 07:30 PM

About The Festival Contributors

Equality Commission NI

Equality Commission NI