Coiste na nIarchimí

Coiste Prisoners’ Day

A Virtual Féile Event Coiste na nIarchimí (Coiste na nIarchimí)

About this Event

Prisoners Day is an annual event hosted by Coiste na nIarchimí that explores different aspects of the struggles faced by republican prisoners over decades of struggle in British prisons. This year Prisoners Day will be introduced by Michael Culbert. Gerry Kelly MLA, ex-POW talks about his book Playing My Part in which he describes growing up in West Belfast and his life as a republican activist. Jim 'Jaz' McCann a member of the Kieran Doherty Cycling Club outlines the club's trips to Hunger Strikers' graves across Ireland. Human Rights lawyer Padraig Ó Muirigh, will outline the legal implications of Britain's supreme court ruling for ex-internees in light of the Gerry Adams case.

Is imeacht bliantúil ‘Lá na nIarchimí’, arna reáchtáil ag Coiste na nIarchimí a phléann le gnéithe de na streachailtí a bhí ag cimí poblachtacha ar fud na ndeicheanna mbliana den streachailt i bpríosúin na Breataine. Cuirfidh Michael Culbert Lá na nIarchimí i láthair i mbliana. Labharfaidh Gerry Kelly, iarchime cogaidh, faoina leabhar, ‘Playing My Part’, ina ndéanann sé cur síos ar a fhás aníos in Iarthar Bhéal Feirste agus ar a shaol mar ghníomhaí poblachtach. Tabharfaidh Jim ‘Jaz’ McCann, ball de Chumann Rothaíochta Kieran Doherty, achoimre ar thurais an chumainn go huaigheanna na Stailceoirí Ocrais ar fud na hÉireann. Tabharfaidh Pádraig Ó Muirigh, an dlíodóir um chearta an duine, achoimre ar impleachtaí dlíthiúla bhreithiúnas Chúirt Uachtarach na Breataine d’iartheorannaithe de bharr chás Gerry Adams.

07 August 2020, 01:00 PM

01:00 PM - 02:00 PM

About The Festival Contributors

Coiste na nIarchimí

Coiste na nIarchimí

Coiste na nIarchimí