Covid 19: The Road Ahead for Young People

A Virtual Féile Event Féile na gCloigíní Gorma

Register to watch this content

By submitting you agree to the Terms & Privacy Policy
Watch this content now

About this event

Find this event by clicking here

The organising committee of Féile na gCloigíní Gorma, the unique community health and wellbeing festival based in the Upper Springfield, have organised this important panel discussion to give local community and youth workers an opportunity to reflect on the needs, hopes and fears of young people at this time of global health crisis. The panel will be made up of local community based youth workers and activists who have been forced to adapt their practices over the last 3 months to meet the needs of young people while adhering to social distance guidelines and isolated working practices. The panel will reflect on the impact of the Covid-19 lockdown on the lives of young people from the most disadvantaged communities, while exploring the challenges this has had for workers on the ground. The panel will conclude by exploring what’s next for young people, how will Covid-19 continue to impact on their lives over the next 12 months and how can government and community activists realistically respond to these challenges?

For more information on how to get involved follow facebook.com/BluebellFestival and @FeileGG on Twitter.

D’eagraigh coiste eagraithe Féile na gCloigíní Gorma, an fhéile sláinte agus folláine pobail uathúil, atá lonnaithe i gceantar Uachtar Cluanaí an díospóireacht phainéil thábhachtach seo le deis a thabhairt d’oibrithe pobail agus óige áitiúla machnamh a dhéanamh ar riachtanais, dóchais agus eaglaí dhaoine óga ag an am seo a bhfuil géarchéim dhomhanda sláinte ann. Ar an phainéal beidh oibrithe agus gníomhaithe óige áitiúla pobalbhunaithe a raibh orthu a gcleachtais a athrú thar 3 mhí déanacha le riaradh ar riachtanais dhaoine óga agus iad ag cloí le treorlínte ar scaradh sóisialta agus ar chleachtais oibre scoite. Pléifidh an painéal tionchar na dianghlasála Covid-19 ar shaolta na ndaoine óga sin ó na pobail is mó míbhuntáiste, agus pléifidh siad na dúshláin a bhí acu seo do na hoibrithe ar an talamh. Sa chuid deireanach den imeacht pléifidh an painéal an chéad chéim eile do dhaoine óga, an dóigh a mbeidh tionchar ag Covid-19 ar a saolta go fóill sna 12 mhí atá le teacht mar aon leis an dóigh ar féidir le gníomhaithe rialtais agus pobail freagairt go réadúil do na dúshláin seo. Le tuilleadh eolais a fháil nó le bheith páirteach ann lean facebook.com/BluebellFestival agus @FeileGG ar Twitter.

Categories covered by this event


Loading content...

Loading content...