Feile Irish Classes

Féile’s Cúpla Focal Videos - Físeáin Cúpla Focal Féile

A Virtual Féile Event Feile Irish Classes

About this Event

As part of this year’s virtual Féile, we will help you boost your use of Cúpla Focal with a series of short videos in our Féile Virtual Library. Learn how to use some Gaeilge at home, at work, with friends and throughout Féile. Part of Féile’s Irish Language, Community Engagement and Youth Arts Programme.

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

Video 8

Video 9

Video 10

Mar chuid de Féile fhíorúil na bliana seo, cuideoidh muid leat cur leis an Chúpla Focal atá agat le sraith gearrfhíseán i Leabharlann Fhíorúil Féile s’againne. Foghlaim an dóigh le Gaeilge a úsáid sa teach, san áit oibre, le cairde agus i rith Féile. Mar chuid de Chláir Gaeilge, Rannpháirtíochta Pobail agus Ealaíon Óige Féile.

03 August 2020, 01:00 PM

01:00 PM - 02:00 PM

About The Festival Contributors

Feile Irish Classes

Feile Irish Classes