Culinary Partners

International Culinary Tutorial - Polish and Albanian

A Virtual Féile Event Culinary Partners

About this Event

Polish – Aleks: SZARLOTKA A traditional Polish apple pie that probably ranks as the nation’s favourite!
Albanian – Ida: Pastiqo is a type of lasagne that would be eaten mainly in autumn and winter, and a favourite of the kids!

Find all the ingredients you need and more recipes here

Despite not being able to deliver our ‘world’ renowned International Food Fayre, our contributors from the Newcomer and BME communities have gratefully given us a sneak insight into the dishes they would have been providing on the day.
Through a series of online video tutorials, and a FREE E-Book with all the recipes, you can now bring that international dimension into your own home! In partnership with the Whiterock Children’s Centre and West Belfast Roundtable.

Supported by The Executive Office, T:BUC (Together Building United Communities) Good Relations. Part of Féile an Phobail’s Community Engagement Programme

Cé nach mbeidh muid ábalta ár n-Aonach Bianna Idirnáisiúnta a bhfuil clú agus cáil air ar fud an domhain a reáchtáil, gheobhaidh muid spléachadh faoi choim ar na béilí a bheadh ár rannpháirtithe ó na pobail Newcomer agus BME ag soláthar ar an lá. Trí shraith ranganna físeáin ar líne agus R-leabhar SAOR leis na hoidis go léir ann, is féidir leat na bianna idirnáisiúnta seo a dhéanamh i do theach féin!

I gcomhar le Ionad Páistí na Carraige Báine agus West Belfast Roundtable. Tacaithe ag Oifig an Fheidhmeannais, T:BUC (Together Building United Communities) Good Relations. Mar chuid de Chlár Rannpháirtíochta Pobail Féile an Phobail

05 August 2020, 11:30 AM

11:30 AM - 12:30 PM

About The Festival Contributors

Culinary Partners

Culinary Partners