Michael Dougan

Michael Dougan in Conversation with Eilish Rooney Brexit: The Story So Far & What Lies Ahead?

A Virtual Féile Event Michael Dougan

About this Event

Michael Dougan in conversation with Eilish Rooney will offer a legal perspective on the Irish border protocol: what the problem is, what the protocol says and doesn’t say, the Common Travel Area, what we know so far about the UK proposals; and what might happen in the event of a future vote on reunification. Michael Dougan is Professor of European Law at the University of Liverpool and Joint Editor of the Common Market Law Review (the world’s leading journal for European legal studies). He has published extensively on the problems caused by Brexit, provided regular advice to UK and EU institutions and stakeholders on the legal issues raised by Brexit, and regularly speaks at public events across the UK and Europe. Local woman Eilish Rooney is an emeritus scholar at Ulster University and a member of the Constitutional Conversations Group, which has hosted a number of public conversations on the unity referendum provision in the Good Friday Agreement. The conversations have attracted great interest and gained momentum in the context of Brexit.

Organised by Féile Debates and Discussions Committee.

Tabharfaidh Michael Dougan i gcomhrá le hEilish Rooney léargas dleathach ar phrótacal teorainn na hÉireann, ar an fhadhb atá ann, ar atá agus nach bhfuil luaite sa phrótacal, ar an Chomhlimistéar Taistil, ar an méid atá ar eolas againn go dtí seo faoi mholtaí na RA, agus ar na rudaí a d’fhéadfadh tarlú dá mbeadh vóta ar athaontú na tíre sa todhchaí. Is Ollamh sa Dlí Eorpach in Ollscoil Learphoill agus Comheagarthóir Common Market Law Review (an phríomhiris ar an léann dleathach Eorpach is mó ar an domhan) Michael Dougan.

D’fhoilsigh sé go forleathan ar na fadhbanna mar gheall ar Bhreatimeacht, agus thug sé comhairle go rialta d’institiúidí agus do pháirtithe leasmhara na RA agus an AE ar na ceisteanna dleathacha a tháinig anuas mar gheall ar Bhreatimeacht. Labhraíonn sé ag imeachtaí poiblí ar fud na RA agus na hEorpa go rialta. Is scoláire emeritus in Ollscoil Uladh an bhean áitiúil Eilish Rooney. Is ball den Constitutional Conversations Group í, a d’óstáil roinnt comhráite poiblí ar an fhoráil don phobalbhreith aontaithe i gComhaontú Aoine an Chéasta. Cuireadh a lán suime sna comhráite agus tá siad ag bailiú nirt i gcomhthéacs an Bhreatimeachta.

Eagraithe ag Coiste Plé agus Díospóireachtaí Féile

30 July 2020, 01:00 PM

01:00 PM - 03:00 PM

About The Festival Contributors

Michael Dougan

Michael Dougan