Music Generation, Cork

A Virtual Féile Event Music Generation Cork

Register to watch this content

By submitting you agree to the Terms & Privacy Policy
Watch this content now

About this event

A compilation of 3 music projects from young people in Cork: Life in Lockdown An original song written and performed by the students of Terence McSwiney Community College. With the guidance & production of Garry McCarthy (GMC Beats) and the support of JCSP Libraries & the Community Foundation of Ireland, this original song really speaks to the young person’s perspective of life in lockdown. Guest accompaniment from trad musicians Karl Nesbitt and Paul Clesham, (Creative Tradition musician educators.)

Mahon Hub ‘Lean on Me’ by Bill Withers An end of year performance of the classic Bill Wither's track "Lean on Me", recorded remotely by members of Cork Academy of Music's Mahon Hub - a fitting song for an exceptional time, bringing young people together through their love of music, while apart.

Abdul Rap MCA Abdul aka MCA is an 11 year old rapper from Gaza City, Palestine. He recently began collaborating with a youth rap group based at Youth Work Ireland Cork in Gurranabraher Cork City. They are actively working on songs and learning about one another’s culture through this experience. This piece is a collaboration between Abdul Rap MCA and GMC Beats with Youth Work Ireland Cork through the Kabin Studios, Cork. Part of the Cork Belfast Partnership

Bailiúchán de 3 thogra ceoil ó dhaoine óga i gCorcaigh. Life in Lockdown Bunamhrán scríofa agus taibhithe ag mic léinn Phobalcholáiste Thraolaigh Mhic Suibhne. Le treoir agus léiriú ó Garry McCarthy (GMC Beats) agus le tacaíocht JCSP Libraries & the Community Foundation of Ireland, cuireann an bunamhrán seo saol na dianghlasála in iúl ó thaobh an aosa óig de. Bhí tionlacan ceoil ann ó na haoicheoltóirí traidisiúnta Karl Nesbitt agus Paul Clesham, (oideachasóirí ceoltóirí Creative Tradition). ‘Lean on Me’ ag Bill Withers ó Mhol Mhic Mhathúna Taibhiú dheireadh na bliana d’amhrán clasaiceach Bill Withers "Lean on Me" arna chianthaifeadadh ag Mhol Mhic Mhathúna Acadamh Ceoil Chorcaí – amhrán atá cuí ag an am neamhghnách seo, a thug daoine le chéile tríd an dúil atá acu i gceol, cé go raibh siad scartha óna chéile.

Abdul Rap MCA Is ceoltóir rap 11 bhliain d’aois ó Chathair Gaza, An Phalaistín Abdul Rap, nó mar is fearr aithne air, MCA. Thosaigh sé ag comhoibriú le grúpa rap óige atá lonnaithe ag Obair d’Ógra Éireann Chorcaí i nGarrán na mBráthar i gCathair Chorcaí. Tá siad ag comhoibriú go gníomhach ar amhráin agus ar an fhoghlaim faoi chultúr a chéile tríd an eispéireas seo. Is comhfhiontar an píosa seo idir Abdul Rap MCA agus GMC Beats le hObair d’Ógra Éireann Chorcaí trí Stiúideonna Kabin, Corcaigh.

Mar chuid de Pháirtíocht Chorcaí - Bhéal Feirste

Categories covered by this event

Proudly brought to you by

Cork Life Long Learning
MGCC Funders

Loading content...

Loading content...