Shooters and Freds: Britain’s Military Reaction Force

A Virtual Féile Event Ciarán MacAirt

Register to watch this content

By submitting you agree to the Terms & Privacy Policy
Watch this content now

About this event

Author Ciarán MacAirt hits the archives and exposes Britain’s secret death squad, the Military Reaction Force, which left a trail of dead and injured civilians in its wake on the streets of Belfast in the early 1970s. As well as random shootings, the MRF also ran agents – Freds – in its dirty war against the IRA and the Irish Catholic community.

Amharcfaidh an t-údar Ciarán MacAirt sna cartlanna agus nochtfaidh sé scuad báis rúnda na Breataine, an Fórsa Frithghníomhaithe Míleata, a d’fhág saoránaigh marbh agus gortaithe ar shráideanna Bhéal Feirste go luath sna 1970í ina dhiaidh. Chomh maith le lámhaigh randamacha, reáchtáil an MRF gníomhairí– Freds – ina chogadh suarach in aghaidh an IRA agus phobal Caitliceach na hÉireann.

Categories covered by this event


Loading content...

Loading content...