Teddy Bears Picnic

A Virtual Féile Event Sure Start
Sure Start

Register to watch this content

By submitting you agree to the Terms & Privacy Policy
Watch this content now

About this event

Local Sure Start's in partnership with Féile an Phobail will be providing a range of virtual activities for families to enjoy. The activities will cover a range of child development areas including creative time, story time, song time, cookery fun and some physical activities. In partnership with the Saol Úr, Beechmount, Outer West, Colin & Clan Mor Sure Start and supported by Children in Need and the Department of Education. This programme is primarily aimed at children aged 0-4 but we encourage families off all ages to participate together. The highlight of the Be Creative Programme will be a virtual Teddy Bears Picnic on Fri 7th Aug at 11:30am.

Beidh ionaid áitiúla Sure Start, i gcomhar le Féile an Phobail, ag soláthar réimse gníomhaíochtaí fíorúla as ar féidir le teaghlaigh sult a bhaint. Clúdóidh na gníomhaíochtaí seo réimse ábhar forbartha páistí, ina measc, am cruthaitheach, am scéalta, am amhrán, spraoi cócaireachta agus gníomhaíochtaí fisiceacha. I gcomhar le Sure Start Saol Úr, Beechmount, Outer West, Colin & Clan Mor agus tacaithe ag Children in Need agus Roinn Oideachais TÉ. Beidh an clár seo dírithe go príomhá ar pháistí idir 0-4 bliana d’aois, ach spreagann muid teaghlaigh páirt a ghlacadh ann le chéile. Is é buaicphointe Chlár Bí Cruthaitheach Picnic Béiríní fíorúil Dé hAoine 7 Lúnasa ar 11:30r.n.

Categories covered by this event

Proudly brought to you by

Sure Start
Children In Need

Loading content...

Loading content...