Sure Start

Teddy Bears Picnic

A Virtual Féile Event Sure Start (Sure Start)

About this Event

Local Sure Start's in partnership with Féile an Phobail will be providing a range of virtual activities for families to enjoy. The activities will cover a range of child development areas including creative time, story time, song time, cookery fun and some physical activities. In partnership with the Saol Úr, Beechmount, Outer West, Colin & Clan Mor Sure Start and supported by Children in Need and the Department of Education. This programme is primarily aimed at children aged 0-4 but we encourage families off all ages to participate together. The highlight of the Be Creative Programme will be a virtual Teddy Bears Picnic on Fri 7th Aug at 11:30am.

Beidh ionaid áitiúla Sure Start, i gcomhar le Féile an Phobail, ag soláthar réimse gníomhaíochtaí fíorúla as ar féidir le teaghlaigh sult a bhaint. Clúdóidh na gníomhaíochtaí seo réimse ábhar forbartha páistí, ina measc, am cruthaitheach, am scéalta, am amhrán, spraoi cócaireachta agus gníomhaíochtaí fisiceacha. I gcomhar le Sure Start Saol Úr, Beechmount, Outer West, Colin & Clan Mor agus tacaithe ag Children in Need agus Roinn Oideachais TÉ. Beidh an clár seo dírithe go príomhá ar pháistí idir 0-4 bliana d’aois, ach spreagann muid teaghlaigh páirt a ghlacadh ann le chéile. Is é buaicphointe Chlár Bí Cruthaitheach Picnic Béiríní fíorúil Dé hAoine 7 Lúnasa ar 11:30r.n.

07 August 2020, 11:30 AM

11:30 AM - 12:30 PM

About The Festival Contributors

Sure Start

Sure Start

Sure Start