Leaders' Debate

The Leaders' Debate

A Virtual Féile Event Leaders' Debate

About this Event

Brexit, Covid19, climate change and a border poll are all high on the political agenda. Political leaders from across the island will meet again this year to discuss the topical issues and outline their plans for the future. Participants: Fine Gael, Fianna Fail, Sinn Fein, Alliance Party, DUP, UUP, Green Party and SDLP. Organised by Féile Debates and Discussions Committee Supported by The Executive Office, T:BUC (Together Building United Communities)

Tá plé ar Bhreatimeacht, Covid19, athrú aeráide agus phobalbhreith na teorann ar an chlár oibre pholaitiúil. Buailfidh ceannairí polaitiúla ó fud fad an oileáin le chéile arís i bliana le saincheisteanna na huaire a phlé chomh maith le hachoimre a thabhairt ar a bpleananna don todhchaí. Rannpháirtithe: Fine Gael, Fianna Fáil, Sinn Féin, Páirtí na Comhghuaillíochta, DUP, UUP, An Páirtí Glas agus SDLP. Tacaithe ag Oifig an Fheidhmeannais, T:BUC (Together Building United Communities)

04 August 2020, 08:00 PM

08:00 PM - 09:00 PM

About The Festival Contributors

Leaders' Debate

Leaders' Debate