Angus Mitchell

The Lost Library of Bulmer Hobson: A Missing Dimension of the Irish Revolution

A Virtual Féile Event Angus Mitchell

About this Event

Born in 1883 in Belfast into a radical Quaker family, J. Bulmer Hobson’s contribution to the Irish revolution has been largely forgotten in recent commemorative histories. Yet, he sat on the supreme council of the IRB, edited numerous nationalist newspapers and collaborated in the foundation of Na Fianna Éireann. This lecture will reconsider his relevance to the nationalist movement in Ireland. Organised by Féile Debates and Discussions Committee

Rugadh i dteaghlach radacach Chumann na gCarad J. Bulmer Hobson in 1883. Is mór an dearmad atá déanta ar mhéid na bainte a bhí aige le réabhlóid na hÉireann sna startha comórtha déanacha. Bhí sé ina bhall de choiste uachtarach an IRB áfach, rinne sé eagarthóireacht ar roinnt nuachtán náisiúnach agus chomhoibrigh sé ar Na Fianna Éireann a bhunú. Déanfaidh an léacht seo athmhachnamh ar a ábharthacht don ghluaiseacht náisiúnach in Éirinn.

08 August 2020, 08:00 PM

08:00 PM - 10:00 PM

About The Festival Contributors

Angus Mitchell

Angus Mitchell