The World After the Pandemic

A Virtual Féile Event Noam Chomsky

Register to watch this content

By submitting you agree to the Terms & Privacy Policy
Watch this content now

About this event

The current pandemic has revealed deep flaws in the prevailing neoliberal order. Those who forged the system, and have benefited from it, are hard at work to ensure that it will endure in an even harsher form, with lethal consequences. A more just and humane world is within our reach, but will not be attained without understanding and struggle. Organised by Féile Debates and Discussions Committee

Nocht an phaindéim reatha fabhtanna doimhne san ord nualiobrálach atá ann faoi láthair. Tá na daoine sin a chothaigh an córas agus a bhain leas as, ag obair go dian dícheallach le cinntiú go mbeidh sé i bhfad níos crua go fós agus go mbeidh torthaí marfacha as. Tá muid ar tí domhan níos córa agus níos daonna a bheith againn, ach ní bhainfear amach é gan tuiscint agus gan streachailt.

Categories covered by this event


Loading content...

Loading content...