Tom Hartley

Tom Hartley’s Virtual Tour of Belfast City Cemetery

A Virtual Féile Event Tom Hartley

About this Event

The City Cemetery contains many graves of individuals from a range of backgrounds whose lives are woven through the fabric of the Belfast story. This virtual tour reminds us, that the political and cultural identity of late 19th century Belfast was much more complex and layered; the tour upends old stereotypes and provides a fresh approach to the history of Belfast.

I Reilig na Cathrach tá cuid mhór uaigheanna ina bhfuil daoine ó réimse leathan cúlraí, daoine a bhfuil a saolta fite fuaite i scéal stairiúil Bhéal Feirste. Cuirfidh an turas i gcuimhne dúinn go raibh féiniúlacht pholaitiúil agus chultúrtha Bhéal Feirste i bhfad níos coimpléascaí agus níos srathaithe go mall sa 19ú céad. Iompóidh an turas seo na seansteiréitiopaí ar gach dóigh agus léireoidh sé cur chuige úr maidir le stair Bhéal Feirste.

31 July 2020, 02:00 PM

02:00 PM - 03:00 PM

About The Festival Contributors

Tom Hartley

Tom Hartley