Relatives for Justice Art

Relatives for Justice Exhibition - Footpath to Truth

A Virtual Féile Event Relatives for Justice Art

About this Event

Relatives for Justice - Footpath to Truth

This Coronavirus Lockdown project brings together stones painted in memory of those lost during the conflict, and those who died on the fight for truth, justice and acknowledgement. As the continued denial of human rights compliant investigations continues some families have now waited longer for truth than the conflict itself lasted. On that road family members have passed away without seeing truth. This project brings together the memories of families in recognition of the contribution of those who have passed and the pathway they have laid for the rest of us.

Gaolta um Cheartas – Conair na Fírinne

Mar gheall ar Dhianghlasáil an Choróinvíris seo, tugann an tionscadal seo clocha le chéile a péinteáladh i gcuimhne na ndaoine sin a cailleadh le linn na coimhlinte, agus na ndaoine sin a fuair bás sa troid leis an fhírinne, le ceartas agus aitheantas a bhaint amach. De dheasca an tséanta leanúnaigh atá ag dul ar aghaidh go fóill d’fhiosrúcháin chomhlíontacha um chearta an duine, tá teaghlaigh ag fanacht níos faide don fhírinne anois ná an méid ama a mhair an choimhlint. Ar an chonair sin fuair baill teaghlaigh bás gan an fhírinne a bhaint amach. Tugann an tionscadal seo cuimhní na dteaghlach le chéile mar aitheantas ar an méid oibre a bhí déanta ag na daoine sin a fuair bás agus ar an chonair a leag siad amach don chuid eile dínn.

Contact: Tel: (028) 90627171 email: [email protected]

30 July 2020, 02:30 PM

02:30 PM - 03:30 PM

About The Festival Contributors

Relatives for Justice Art

Relatives for Justice Art