Walls of Shame, Film and Interview - Walls of Shame, Scannán agus Agallamh

A Virtual Féile Event Walls of Shame

Register to watch this content

By submitting you agree to the Terms & Privacy Policy
Watch this content now

About this event

A unique insight into daily life along the Falls and Shankill interface walls. 50 years after August 1969 this political documentary highlights the communities’ desire to move “Beyond the Gates”. Issues including economic deprivation, peace building, reconciliation and uncertainties around Brexit are discussed.

Film showcase with introduction and interview featuring Robert McClenaghan Falls community activist and Rab Harris Shankill community activist, and Joe Austin political activist and broadcaster with Scéalta Part of Féile an Phobail’s Community Engagement and Youth Arts Programmes

Léargas uathúil ar an ghnáthshaol laethúil le taobh ballaí síochána na bhFál agus na Seanchille. 50 bliain i ndiaidh Lúnasa 1969 díríonn an scannán faisnéise polaitiúil seo ar mhianta na bpobal “Na Geataí” a fhágáil ina ndiaidh. I measc na gceisteanna a phléitear sa scannán tá bochtaineacht eacnamaíochta, forbairt na síochána, athmhuintearas agus na héiginnteachtaí faoi Bhreatimeacht.

Léiriú scannáin le hintreoir agus agallamh ina mbeidh Robert McClenaghan, gníomhaí pobail na bhFál, Rab Harris gníomhaí pobail na Seanchille agus gníomhaí polaitiúil móide an craoltóir le Scéalta, Joe Austin, páirteach. Mar chuid de Chláir Ealaíon Óige agus Rannpháirtíochta Pobail Féile an Phobail

Categories covered by this event

Proudly brought to you by

ESMEE

Loading content...

Loading content...